091-925-6516 progress.ad Inbox

ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า

รหัสสินค้า : tf07
2,900 
40x60 cm
รวมงานพิมพ์
2,700 บาท

ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า

ตู้ไฟตุ่ม 40x60cm วงรี 2 หน้า
-สีเงิน
-ไฟ LED แอลอีดี
-วัสดุ อลูมิเนียม + เหล็ก + อคิริค
-งานพิมพ์ outdoor 1440 DPI
*เสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า

    All so Share On :

ผลงานของเรา

ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่มแบบวงรี 40x60 cm 2 หน้า
ตู้ไฟแบบสี่เหลี่ยม 80x80 cm 2 หน้า
ตู้ไฟแบบสี่เหลี่ยม 80x80 cm 2 หน้า
3,300 บาท
ตู้ไฟแบบสี่เหลี่ยม 100x150 cm 2 หน้า
ตู้ไฟแบบสี่เหลี่ยม 100x150 cm 2 หน้า
7,500 บาท
ตู้ไฟแบบสี่เหลี่ยม 55x55 cm 2 หน้า
ตู้ไฟแบบสี่เหลี่ยม 55x55 cm 2 หน้า
2,100 บาท
ตู้ไฟตุ่ม R100 วงกลม แบบเรียบ 2 หน้า
ตู้ไฟตุ่ม R100 วงกลม แบบเรียบ 2 หน้า
4,800 บาท

*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป     **ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 2,500 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า