โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w) X 88(H)cm. เคาเตอร์ เกรด A

รหัสสินค้า : FB09
4,200 
130x88 cm
รวมงานพิมพ์
3,900 บาท

โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w) X 88(H)cm. เคาเตอร์ เกรด A

โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w)X88(H)cm (โค้ง)
- เคาเตอร์ เกรด A รับน้ำหนักได้ถึง 50 กิโลกรัม
- โครงอลูมิเนียม
- คานเหล็ก
- ชั้นวางของด้านใน
- งานพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ติด PVC เคลือบด้าน
- พิมพ์ 1440 DPI
- ชั้นวางด้านบนแข็งแรง เคลือบเงา
โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w) X 88(H)cm. เคาเตอร์ เกรด A

    All so Share On :

ผลงานของเรา

โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w) X 88(H)cm. เคาเตอร์ เกรด A
โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w) X 88(H)cm. เคาเตอร์ เกรด A
โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w) X 88(H)cm. เคาเตอร์ เกรด A
โต๊ะเคาน์เตอร์ full frame desk 2x2 ขนาด 130(w) X 88(H)cm. เคาเตอร์ เกรด A