091-925-6516 progress.ad Inbox

ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm

รหัสสินค้า : JF03
1,500 
50x200 cm
รวมงานพิมพ์
1,400 บาท

ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm

- ธงญี่ปุ่น ฐานปูน ขนาด 50x200
- งานพิมพ์ ไวนิล 1440 DPI
- พิมพ์ 2 ด้าน
- งานพิมพ์ ขนาด 50x120 cm.
- วัสดุเหล็ก ทำสีดำ
- ขายึดธงญี่ปุ่นด้านล่างปรับได้ ฐานปรับหมุนได้
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm

    All so Share On :

ผลงานของเรา

ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานเหลี่ยม 60x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานเหลี่ยม 60x200 cm
920 บาท
ธงญี่ปุ่น ฐานเหลี่ยม 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานเหลี่ยม 50x200 cm
840 บาท
ธงญี่ปุ่น ฐานกลม 50x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานกลม 50x200 cm
840 บาท
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน ขนาด 60x200 cm
ธงญี่ปุ่น ฐานปูน ขนาด 60x200 cm
1,500 บาท

*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป     **ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 2,500 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า