091-925-6516 progress.ad Inbox

ธงชายหาด Beach Flag ไฟเบอร์กลาส สูง 1.85 m.

รหัสสินค้า : BF01
1,650 
สูง 185 cm
รวมงานพิมพ์
1,550 บาท

ธงชายหาด Beach Flag ไฟเบอร์กลาส สูง 1.85 m.

ธงชายหาด Beach Flag ไฟเบอร์กลาส

ความสูงของเสา(พร้อมธง) 72.89 นิ้ว (1.85 เมตร)
น้ำหนักรวม/ซีทีเอ็น 3.08kg
ขนาดแบนเนอร์ 29.55" W x 72.89" H(75cm W x 185cm H)

ธงชายหาด Beach Flag ไฟเบอร์กลาส สูง 1.85 m.

    All so Share On :

ผลงานของเรา

*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป     **ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 2,500 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า