091-925-6516 progress.ad Inbox

ธงชายหาด Beach Flag อลูมิเนียม สูง 3.7m

รหัสสินค้า : BF02
4,300 
สูง 370 cm
รวมงานพิมพ์
3,900 บาท

ธงชายหาด Beach Flag อลูมิเนียม สูง 3.7m

ธงชายหาด Beach Flag อลูมิเนียม

ความสูงของเสา(พร้อมธง) 145.78 นิ้ว  (3.7 เมตร)
น้ำหนักรวม 3.12kg
ขนาดแบนเนอร์ 31.52" W x 145.78" H(80cm W x 370cm H)

ธงชายหาด Beach Flag อลูมิเนียม สูง 3.7m

    All so Share On :

ผลงานของเรา

*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป     **ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 2,500 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า