บอร์ดนิทรรศการ 8 ช่อง โครงอลูมิเนียม

รหัสสินค้า : BORD1
8,200 
7,500 บาท

บอร์ดนิทรรศการ 8 ช่อง โครงอลูมิเนียม

บอร์ดนิทรรศการ 8 ช่อง โครงอลูมิเนียม
- โครงอลูมิเนียม
- ขนาดช่อง 60x90 cm. จำนวน 8 ช่อง
- ขนาดงานพิมพ์ 57x87 cm จำนวน 8 ช่อง
- งานพิมพ์ 1440 DPI ลงบนสติ๊กเกอร์ เคลือบ เงา/ด้าน ติดลงบนแผ่นไม้
บอร์ดนิทรรศการ 8 ช่อง โครงอลูมิเนียม

    All so Share On :

ผลงานของเรา

โปสเตอร์สแตน A3 สแตนเลส
โปสเตอร์สแตน A3 สแตนเลส
2,400 บาท
บอร์ดนิทรรศการ 8 ช่อง โครงอลูมิเนียม
บอร์ดนิทรรศการ 8 ช่อง โครงอลูมิเนียม
7,500 บาท
ขาตั้งป้าย T-Stand ขาตั้งป้ายต้อนรับ 2 หน้า
ขาตั้งป้าย T-Stand ขาตั้งป้ายต้อนรับ 2 หน้า
1,700 บาท