091-925-6516 progress.ad Inbox

หมวดสินค้า // Full Frame Backdrop Popup ฟูลเฟรม แบ็คดรอป ป๊อปอัพ

wishlist
(สูง 230x190 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง ขนาด 3x2 (สูง 230x190 cm.)
รหัส FB01
7,500  6,900 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง ขนาด 3x2 (สูง 230x190 cm.)
wishlist
(สูง 230x260 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง 3x3 (สูง 230x260 cm.)
รหัส FB02
9,500  8,900 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง 3x3 (สูง 230x260 cm.)
wishlist
(สูง 230x330 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง 3x4 (สูง 230x330 cm.)
รหัส FB03
11,000  10,500 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง 3x4 (สูง 230x330 cm.)
wishlist
(สูง 230x400 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง 3x5 (สูง 230x400 cm.)
รหัส FB07
13,300  12,500 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง 3x5 (สูง 230x400 cm.)
wishlist
(สูง 230x200 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง 3x2 (สูง 230x200 cm.)
รหัส FB04
7,600  7,000 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง 3x2 (สูง 230x200 cm.)
wishlist
(สูง 230x275 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง ขนาด 3x3 (สูง 230x275 cm.)
รหัส FB05
9,600  9,000 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง ขนาด 3x3 (สูง 230x275 cm.)
wishlist
(สูง 230x350 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง 3x4 (สูง 230x350 cm.)
รหัส FB06
11,200  10,700 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง 3x4 (สูง 230x350 cm.)
wishlist
(สูง 230x425 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง 3x5 (สูง 230x425 cm.)
รหัส FB08
13,500  12,700 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง 3x5 (สูง 230x425 cm.)
wishlist
(สูง 230x540 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง ขนาด 3x7 (สูง 230x540 cm.)
รหัส FB09
19,500  18,500 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบโค้ง ขนาด 3x7 (สูง 230x540 cm.)
wishlist
(สูง 230x575 cm.)
รวมงานพิมพ์
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง ขนาด 3x7 (สูง 230x575 cm.)
รหัส FB10
19,800  18,800 ฿
แบ็คดรอป ฟูเฟรม แบบตรง ขนาด 3x7 (สูง 230x575 cm.)
1

*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป     **ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 2,500 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า