091-925-6516 progressprowebsite Inbox

หมวดสินค้า // ป้ายสื่อโฆษณา

wishlist
ต่อ 1 ตร.ม.
ขนาดอื่นๆ ติดต่อเรา
ป้ายไวนิล 360 แกรม งานพิมพ์ 1440 DPI
รหัส VI
200  150 ฿
ป้ายไวนิล 360 แกรม งานพิมพ์ 1440 DPI
wishlist
ต่อ 1 ตร.ม.
ขนาดอื่นๆ ติดต่อเรา
สติ๊กเกอร์ PVC งานพิมพ์ 1440 DPI เคลือด้าน/เงา
รหัส ST01
450  350 ฿
สติ๊กเกอร์ PVC งานพิมพ์ 1440 DPI เคลือด้าน/เงา
wishlist
120x240 cm
รวมงานพิมพ์
ขนาดอื่นๆ ติดต่อเรา
ป้ายกองโจร ป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียง ป้ายหมู่บ้าน 1.2x2.4 เมตร
รหัส BN01
420  380 ฿
ป้ายกองโจร ป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียง ป้ายหมู่บ้าน 1.2x2.4 เมตร
1

*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 30,000 บาทขึ้นไป (ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เกิน 120 cm. น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม)
(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ระยะทางไม่เกิน 10 ก.ม.)
 
**ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 25,000 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
******อื่นๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

***ราคาสินค้าทั้งหมด ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %