091-925-6516 progress.ad Inbox

แจ้งการชำระเงิน

รหัสคำสั่งซื้อ
ชื่อ -นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
จำนวนเงิน บาท
โอนจากธนาคาร
วันที่โอน
เวลาที่โอน : นาฬิกา
เอกสารการโอน
หมายเหตุ
 
*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 2,500 บาทขึ้นไป **แบบฟรี เมื่อยอด 3,000 บาทขึ้นไป (วันนี้ ถึง 30 พ.ค. 62) ***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า