091-925-6516 progress.ad Inbox

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

1.การซื้อสินค้า ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินหรือค่าบริการ 50% หรือ 100% โดยทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนด ก่อนมีการสั่งซื้อ, สั่งผลิต, สั่งออกแบบเกิดขึ้น

2.ระยะเวลาการผลิต และจัดส่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.การคืนสินค้า เคลม แก้ไข ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความถูกต้อง และจะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือ จากตัวสินค้า

4.สินค้ามีการเปลี่ยนแปลง รูปลักษณ์ วัสดุ สี งานพิมพ์ แตกต่างกันไป ตาม ในการซื้อแต่ละครั้ง *โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป     **ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 2,500 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า